Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Dersom norsk landbruk ikke får inn sine 30 til 40 tusen sesongarbeidere på grunn av koronakrisen, oppstår en annen krise.
Rovdatas undersøkelser imøtegår nå påstandene om at norske ulver kan være satt ut og ha avstamming fra Latvia og en dyrepark i Paris, som det blant annet ble antydet.