Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: oljesøl

Utslippet var dobbelt så stort som fryktet.
Hele strender skal være farget svarte av olje, og det meldes om et stort antall døde, tilsølte fugler.
Midt i september begynner arbeidet med å ta opp oljen fra vraket.
Nytt forskningsprosjekt skal finne ut mer om hvilke metoder som virker best når oljeutslipp inntreffer. Nordområdene får ekstra oppmerksomhet.
Ifølge Forsvaret var det om lag 500 kubikkmeter med oljeprodukter ombord da havariet skjedde utenfor Stureterminalen. Av dette var 460 kubikkmeter marin diesel. Det var også 33 kubikkmeter med helikopterdrivstoff ombord, samt mindre mengder med smøreolje, hydraulikkolje og lignende, rapporterer Kystverket. Hevingsoperasjonen av skipet er i gang i dag, tirsdag. Det er...