Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: papir

Det var det mest ekstreme utslaget som ble funnet i undersøkelsen, som ble gjort av IVL Svenska Miljöinstitutet. Det hører med til historien at selskapet som bestilte undersøkelsen var Iggesund AB, et stort svensk konsern innen papir- og kartongproduksjon. IVL Svenska Miljöinstitutet er et halvoffentlig forskningsinstitutt, grunnlagt av den svenske staten...
(Reuters) Kina har gitt WTO, Verdens Handelsorganisasjon, beskjed om at landet fra slutten av 2017 ikke lenger vil ta imot en del typer avfall fra andre land. Dette vil blant annet gjelde avfall fra plast, papir, ull, aske, bomull og slagg fra metallindustri. Kina er storimportør av avfall. I fjor ble...