- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(Reuters) Kina har gitt WTO, Verdens Handelsorganisasjon, beskjed om at landet fra slutten av 2017 ikke lenger vil ta imot en del typer avfall fra andre land.

Dette vil blant annet gjelde avfall fra plast, papir, ull, aske, bomull og slagg fra metallindustri.

Kina er storimportør av avfall. I fjor ble det eksempelvis importert 7,3 millioner tonn plastavfall til en verdi av 3,7 mrd USD.

I begrunnelsen til WTO har Kina oppgitt at mye av det faste avfallet som kan brukes som nytt råmateriale har vært iblandet store mengder «skittent søppel» og også giftig avfall.

«Dette forurenser miljøet i Kina alvorlig», heter det.

Mest plastsøppel og papirsøppel kommer fra Japan og USA, i tillegg til at Hong Kong også er stor «eksportør» av plast til Kina.

Kinas miljøverndepartement har bedt lokale myndigheter om å kartlegge de lokale forurensingsforholdene. Det planlegges en landsdekkende kartlegging av forurensingskilder, opplyser Reuters.

Også fra Norge eksporteres det avfall til Kina

Returpapir, plast og metaller har i flere år blitt sendt fra Norge til Kina, og Norsk Gjenvinning har hatt eksportlisens og eget salgskontor i Shanghai.

Norsk Gjenvinning opplyser at de har en avtale med CCIC Bremen (China Certification & Inspection Group) om inspeksjon av varer for eksport til Kina. For hver skipning utsteder CCIC sertifikater.

Miljøkriminalitet

Det har også blitt sendt ulovlig avfall fra Norge til Kina. I 2013 stod en norsk PC-selger bak en forsendelse på 78 containere med elektronisk avfall til Kina, ifølge Aftenposten. Skjermer inneholdt miljøgifter, blant annet bly, som er ulovlig å eksportere ut av OECD-området. Selgeren ble anmeldt av Klima- og forurensingsdirektoratet, og fikk 150 timer samfunnsstraff.


 

- Annonse -