Pappemballasje i stedet for plast kan gi stor klimagevinst

I en svensk undersøkelse fant man ut at en lyspære pakket i kartong reduserte klimapåvirkningen med 99 % sammenliknet med bruk av plastinnpakning.

Plastinnpakningen til venstre gav 99 % større klimafotavtrykk enn pappemballasje til høyre (Foto: Iggesund)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det var det mest ekstreme utslaget som ble funnet i undersøkelsen, som ble gjort av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det hører med til historien at selskapet som bestilte undersøkelsen var Iggesund AB, et stort svensk konsern innen papir- og kartongproduksjon.

IVL Svenska Miljöinstitutet er et halvoffentlig forskningsinstitutt, grunnlagt av den svenske staten og næringslivet i 1966, opprinnelig for å arbeide med industripåvirkning på luft og vann. I dag har instituttet, ifølge egenpresentasjonen, et særlig blikk på omstillingen til et bærekraftig samfunn, i sitt arbeid og sin forskning.

I studien som ble gjort om plast- og papiremballasje for Iggesund, målte man klimapåvirkningen av flere typer vanlige vareinnpakninger.

Lyspæreemballasjen (se bildet) gav altså størst forskjell mellom papir og plast, i plastens disfavør, av de varene som ble testet.

I den andre enden av skalaen kom en emballasje for pasta, der plastvarianten «bare» hadde 3,25 % større klimapåvirkning enn papirinnpakningen. Dette til tross for at vekten av plastinnpakningen bare var 1/6 av vekten til pappkartongen og var betydelig verre å stable.


 

- Annonse -