Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: radioaktivitet

DSA opplever at britene tar utfordringene på Sellafield på største alvor, og at sikkerheten på anlegget blir prioritert.
Men nivåene holder seg på et stabilt lavt nivå.
Men Norge blir trolig skånet for de verste konsekvensene ved en eventuell atomulykke.
Skogbrannene er nå bare om lag 1 km unna det nedstengte atomkraftverket.
Ubåtene skulle senkes med atomreaktorene ombord. De skulle håndteres på et senere tidspunkt. Ifølge nettstedet The Ferret pekte Forsvarsdepartementet i 1989 ut seks mulige lagringsplasser på sjøbunnen, der ubåtene skulle ligge i opptil 60 år, og kanskje lenger enn det. The Ferret har lagt ut dokumentene på sine nettsider. I et...
Ifølge det skotske gravenettstedet The Ferret er sprekkene oppdaget i grafittkjernen på reaktor 3, og hendelsen har skapt bekymring for strålefare. Etter planen skulle anlegget ha gjenåpnet rundt 1. april, men dette er nå utsatt til tidligst 1. mai. Reaktor 3 er en av de eldste atomreaktorene i sitt slag, og...