- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Ifølge det skotske gravenettstedet The Ferret er sprekkene oppdaget i grafittkjernen på reaktor 3, og hendelsen har skapt bekymring for strålefare.

Etter planen skulle anlegget ha gjenåpnet rundt 1. april, men dette er nå utsatt til tidligst 1. mai. Reaktor 3 er en av de eldste atomreaktorene i sitt slag, og har vært i drift siden 1976.

North Ayrshire (mørkeblått)

Sikkerhetsmyndighetene for atomanlegg i Storbritannia, Office for Nuclear Regulation (ONR), vurderer nå om sprekkene er så alvorlige at anlegget må fortsette å holde stengt. Operatørselskapet EDF Energy, insisterer på at det skal gjenåpnes, mens kritikerne mener at det bør holdes stengt, ifølge The Ferret.

Grafittblokkenes tilstand (det er tusenvis av dem) som utgjør kjernen, er vitale for å sikre at nedkjøling og nedstenging kan skje på en trygg måte. Sprekker kan oppstå når grafitten har blitt eksponert for intens radioaktiv stråling over flere tiår. Eksperter som The Ferret refererer til mener at dersom grafittblokkene svekkes risikerer man at atombrenselet overopphetes, med nedsmelting og radioaktiv lekkasje som mulig utfall.

Myndighetene har ikke villet opplyse om hvor mange sprekker som er oppdaget, eller hvor betydelige de er.

Les hele saken på The Ferret.


Hovedfoto: Wikimedia Commons / Jonathonchampton

- Annonse -