Illustrasjonsfoto: Ubåten på bildet er ikke knyttet til saken (Pixabay).

Ubåtene skulle senkes med atomreaktorene ombord. De skulle håndteres på et senere tidspunkt.

Ifølge nettstedet The Ferret pekte Forsvarsdepartementet i 1989 ut seks mulige lagringsplasser på sjøbunnen, der ubåtene skulle ligge i opptil 60 år, og kanskje lenger enn det.

The Ferret har lagt ut dokumentene på sine nettsider. I et av dokumentene heter det at planene ble vurdert som «gjennomførbare», og at «vi vil unngå internasjonale problemer som vi ville møte hvis båtene skulle dumpes i internasjonalt farvann».

En av ubåtene var i første omgang ment å skulle senkes i internasjonalt farvann i nordøst-Atlanteren, men planen ble oppgitt etter å ha blitt møtt med sterke protester fra USA og andre land, heter det.

Avsløringen har skapt sinne i Skottland

En talsmann for myndighetene i Storbritannia uttalte at målet med planene var å få de utrangerte ubåtene ute av syne for offentligheten. En annen mente at «ubåtene vil bli glemt, og på sjøbunnen vil de kunne få råtne bort i stillhet».

Ifølge The Ferret har avsløringene gjort politikere og aktivister i Skottland opprørte og sinte. Forsvardepartementet anklages for å ha betraktet Skottland som en søppelplass for atomavfall.

Planene i 1989 ble frafalt, men det mangler fortsatt en løsning på hvor utrangerte atomubåter skal deponeres, ifølge The Ferret. Forsvarsdepartementet i England hevder likevel at det eksisterer deponeringsplaner som oppfyller de strengeste sikkerhetsstandarder.

Les hele saken på The Ferret.


 

- Annonse -