Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: svanen

KLPs (Kommunal Landspensjonskasse) siling har skjedd i to trinn, først ved at man fjernet selskaper og sektorer som uansett ikke skulle være med, blant annet fossil energi, våpen og tobakk. Fra den opprinnelige basen i indeksen MSCI World på om lag 1.650 selskaper, var det da igjen 1.450 selskaper. Det neste...
Fra i fjor høst ble det mulig å søke om Svane-sertifisering av investeringsfond. Et av kriteriene handler om GMO-relasjoner, noe som fem svenske professorer reagerer på. I et innlegg i Svenska Dagbladet, med overskriften "Hur länge ska Svanen få strunta i vetenskapen?", skriver de fem professorene fra Kungliga Vetenskapsakademin blant...