Hovedbygget til Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm (Foto: Wikimedia Commons)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Fra i fjor høst ble det mulig å søke om Svane-sertifisering av investeringsfond. Et av kriteriene handler om GMO-relasjoner, noe som fem svenske professorer reagerer på.


I et innlegg i Svenska Dagbladet, med overskriften «Hur länge ska Svanen få strunta i vetenskapen?», skriver de fem professorene fra Kungliga Vetenskapsakademin blant annet dette:

«Den konsensus som råder bland världens stora oberoende forskningsorganisationer rörande genmodifierade växter, nämligen att sådana varken är mer eller mindre riskabla för människa och miljö än de sorter som tagits fram med andra tekniker, tvärtom kan de bidra till ett hållbart jordbruk.»

I sertifiseringsregelverket til Svanen som gjelder investeringsfond, står det at fondet (for å bli Svane-sertifisert) ikke må investere i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, henter 5 % eller mer av sin omsetning fra produksjon av GMO-avlinger.

Ikke tilsvarende reaksjoner i Norge

I Norge har stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerkeordningen her til lands, ikke registrert innsigelser på punktet for GMO i regelverket for investeringsfond.

– Vi har ikke fått liknende reaksjoner på dette i Norge. Under høringsrunden før ordningen trådte i kraft, stilte imidlertid Verdipapirfondenes forening spørsmål til kriteriene for å utelukke GMO, sier senior miljørådgiver Audrun Utskarpen i Miljømerking til Naturpress.

Fire fond i Norge er svanemerket

Det er hittil gitt Svanemerking til fire investeringsfond i Norge, og til 14 i Sverige.

– Men det er selvsagt mulig å investere i de svenske fondene, også om man holder til på norsk side. Denne svanemerkingen er en ordning som skal gjøre det lettere for folk flest å plassere pengene sine i miljøvennlige fond, understreker Utskarpen.

De fire aksjefondene som er svanemerket i Norge er Didner & Gerge Global, Handelsbanken Bærekraftig Energi, SEB Sustainabalitiy Fund Sweden og Tundra Sustainable Frontier Fund. I Sverige finner man de samme fire, og i tillegg er Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, CB Save Earth Fund, tre Skandia-fond og fem Swedbank-fond svanemerket.


 

- Annonse -