Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Taxfree

Taxfree-ordningen i Norge har vært omdiskutert en stund. Miljøpartiet de grønne har ønsket å avvikle ordningen av miljømessige årsaker. Fra MDG-hold har det blitt framholdt at ordningen belønner reisende som velger den mest klimafiendtlige transportmåten. – Taxfree-ordningen er en subsidiering av den mest forurensende reisemåten vi har. Den belønner dem som...
Stortinget har gjennom flere offentlige utredninger gjennom årene blitt anbefalt å avvikle taxfree-ordningen sammen med innførselskvoten for alkohol og tobakk, men uten at så har skjedd. Nå foreligger ny informasjon som muligens kan påvirke beslutningstakerne. Det er argumentasjonen om at det er de nevnte ordningene som finansierer de ulønnsomme flyplassene...