Norsk taxfree-selskap kjøper to Tesla ellastebiler

Travel Retail Norway drifter taxfree-salget på de fem største flyplassene i Norge. Nå skal selskapet hente varer fra Europa til Norge med Tesla lastebiler. To Tesla Semi er bestilt.

Tesla ellastebil (Foto: Tesla)
- Annonse -

Taxfree-ordningen i Norge har vært omdiskutert en stund. Miljøpartiet de grønne har ønsket å avvikle ordningen av miljømessige årsaker.

Fra MDG-hold har det blitt framholdt at ordningen belønner reisende som velger den mest klimafiendtlige transportmåten.

– Taxfree-ordningen er en subsidiering av den mest forurensende reisemåten vi har. Den belønner dem som flyr mye med billig alkohol. Dersom vi absolutt skal ha taxfree, bør det heller finnes på togstasjonene, uttalte MDG-politikeren Lage Nøst til NRK, i forkant av valget i 2017.

Miljøvennlig transport og lagerhold

Men driverselskapet Travel Retail Norway, som er 50 % eid av tyske Gebr. Heinemann KG, har nå besluttet å ta sine egne klimagrep, uavhengig av den overordnede klimadiskusjonen rundt flyreiser og rollen til taxfreehandel.  Det er usikkert når leveransen av de to elektriske lastebilene fra Tesla vil skje, men forberedelsene for å ta dem i bruk er i gang, blir det opplyst.

– Vi skal på mange områder bidra til å gjøre taxfree bærekraftig. Derfor jobber vi med ulike løsninger for å frakte varer fra hele verden til Norge på mest miljøvennlig måte. Tesla Semi er et av tiltakene, sier Haakon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway.

Det er ikke bare transportdelen som får et klimaløft. Fra før har selskapet sørget for at varelageret driftes med strøm fra eget solcelleanlegg.

Taxfree-salget holder norske flyplasser åpne

Politiske krefter på opposisjonssiden har ønsket at Vinmonopolet skal drifte taxfreebutikkene i Norge. Regjeringen har avvist dette av frykt for at det kan føre til nedleggelse av norske flyplasser med svak inntjening. Dette kommer fram i en utredning som Helse- og omsorgsdepartementet har gjort.

Avinor driver norske flyplasser. Travel Retail Norway betaler leie til Avinor, og disse leieinntektene er med og finansierer flyplassene som ikke klarer seg økonomisk ellers. Leieavtalen mellom Avinor og TRN går ut 31. desember 2022.


 

- Annonse -