Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Transportøkonomisk Institutt

Det er organisasjonen Norsk Friluftsliv som har gjort den ferske undersøkelsen, gjennomført av byrået Ipsos. I undersøkelsen svarte 73 prosent at de var helt, eller ganske, enige i at det bør bli bedre kontroll av snøscootere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. –  Dette er en bekymring vi har vært klar...
Et annet mål er at innenfor samme tidsrom skal 20 % av reisene i landets ni største byområder også skje på sykkel. Forskere i Transportøkonomisk Institutt (TØI) tror det siste vil bli vanskelig å nå. På oppdrag fra Vegdirektoratet har forskerne sett på ulike scenarioer for å kunne nå målene...