Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Det er organisasjonen Norsk Friluftsliv som har gjort den ferske undersøkelsen, gjennomført av byrået Ipsos.

I undersøkelsen svarte 73 prosent at de var helt, eller ganske, enige i at det bør bli bedre kontroll av snøscootere og andre motoriserte kjøretøy i naturen.

–  Dette er en bekymring vi har vært klar over lenge. Ulovlig kjøring er et stort problem flere steder i landet, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Ifølge Statens naturoppsyn ble det anmeldt 122 tilfeller av ulovlig kjøring i 2018.

– Vi har klare forventninger fra departementet og regjeringen om å drive kontroll, og har de siste årene økt fokuset på dette. Likevel trenger vi mer ressurser for å prioritere det ytterligere, sier Kari Kveseth, seksjonssjef i Statens naturoppsyn.

Stor andel kjører ulovlig

I 2017 viste en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt at en av fire snøscooterkjørere kjørte ulovlig.

Siri Meland mener dette er problematisk av flere grunner, ikke minst med tanke på tryggheten.

– De fleste av de alvorlige ulykkene som skjer med snøscooter er et resultat av ulovlig kjøring. Skal vi forhindre flere tragedier i fremtiden, må ulovlig kjøring slås hardere ned på. Det er viktig både at kommunene driver holdningsskapende arbeid, og at snøscooterklubbene tar ansvar for å drive god opplæring overfor sine medlemmer, sier hun.

Det kan være kostbart å kjøre snøscooter ulovlig. Et eksempel på dette er fra Midt-Troms i forrige måned. En snøscooterfører ble i retten ilagt en bot på 10.000 kroner for ulovlig kjøring i 2018.

Ber kommunene lytte til folket

Norsk Friluftsliv håper nå kommunene tar folks bekymring rundt motorisert ferdsel i naturen på alvor.

–  Det er på høy tid at kommunene lytter til folket og gir tydelige signaler om at ulovlig kjøring får konsekvenser. Hvis lovverket brytes gjentatte ganger i samme område, bør man vurdere å stenge leder, sier Siri Meland.


 

- Annonse -