Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: UiB

Parallelt med ekstremværet i Kina og Europa har det også vært ekstrem hete og tørke i USA.
Universitet har blitt vurdert på et sett av kriterier. Blant disse er tilrettelegging for sykkelparkering, tilgang på garderober og informasjon og insentiver til sykling for både ansatte og studenter.
– Rapporten sier mye det samme som før, med en viktig forskjell. Nå viser observasjonene det som modellene før sa, og vi har flere observasjoner, lengre periode og flere metoder, sier Asgeir Sorteberg, professor ved UiB og Bjerknessenteret.
Skal lede 200 klimaforskere de kommende fire årene.
Ønsker å levere til FNs klimapanel og FNs klimakonferanse.
– Denne rapporten kunne vært langt tydeligere på at når vi nå skal gjenbygge økonomien og øke ressursuttaket fra havet, så må havet utnyttes på en langt mer bærekraftig måte, sier en av forskerne ved UiB.
– Vi trenger en global plan for en grønn, sirkulær økonomi, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.
Prosjektet, som har fått navnet Arbaheat, skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til å bli en produsent av miljøvennlig energi, skriver NTNU-nettstedet Gemini. Demonstrasjonsanlegget og prosjektet finansieres med 180 millioner forskningskroner fra EU, og norske forskere og norsk industri er blant de...