Dette kullkraftverket skal konverteres: GDF Suez Centrale, Port of Rotterdam (Foto: Wikimedia Commons / Alf van Beem).

Prosjektet, som har fått navnet Arbaheat, skal vise at det er teknisk mulig og kostnadsmessig effektivt å konvertere et kullkraftverk til å bli en produsent av miljøvennlig energi, skriver NTNU-nettstedet Gemini.

Demonstrasjonsanlegget og prosjektet finansieres med 180 millioner forskningskroner fra EU, og norske forskere og norsk industri er blant de som deltar. Målet skal være å etablere et utstillingsvindu for kullkraftverk i EU og resten av verden, og Rotterdam er valgt på grunn av byens havn, plassering og anleggets størrelse.

Det norske selskapet Arbaflame leverer patenterte og dampbehandlede trepellets, som ifølge Gemini.no har tilnærmet samme egenskaper og energitetthet som kull og samtidig er vannbestandig. Arbaflame har allerede gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden, blir det opplyst. Dette skal bli det første fullintegrerte produksjonsanlegget som er tilpasset et eksisterende kullkraftverk.

Demonstrasjonsanlegget skal produsere dampbehandlede trepellets som skal erstatte kull som brensel i kraftverket. Råstoffet til disse pelletsene kan komme fra ulike kilder, og man ønsker å finne råstoff som kombinerer bærekraft med god økonomi.

I dag produserer kullkrattverket kun strøm, men etter ombyggingen blir det til et såkalt Combined Heat and Power-anlegg. Det innebærer at en mindre del av varmen i form av damp, skal benyttes for å lage trepelletsene. Pelletsene blir så brukt i kraftverket til produksjon av strøm.

De som deltar i prosjektet er i tillegg til Arbaflame og SINTEF, Universitet i Bergen, det franske energiselskapet Engie, Universitetet i Brüssel, Rotterdam havn, det nederlandske forskningsinstituttet TNO og konsulentselskapet PNO, som er koordinator i prosjektet.

Les hele saken på Gemini.no.


 

- Annonse -