Nina Jensen er leder av REV Ocean, som nå skal samarbeide med Universitetet i Bergen. Begge foto: REV Ocean.

REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.

Dette vil blant annet foregå i noen av de mest avsidesliggende og minst forståtte områdene i polhavet. Et viktig mål er å bidra til FNs beslutningsprosesser, melder partene, som beskriver samarbeidet som ambisiøst.

– Sammen med UiB er vi i en utmerket posisjon for å forstå noen av mysteriene i polarområdene og for å fremme bærekraftige løsninger for havene, sammen med innovasjons- og kommersielle aktører basert i Bergen. UiB vil også spille en nøkkelrolle i å opplyse publikum og inspirere til positiv innvirkning under jomfruturen til REV Ocean langs kysten av Norge, sier Nina Jensen (bildet, innfelt), administrerende direktør i REV Ocean.

Ønsker å levere til FNs klimapanel og FNs klimakonferanse

REV Ocean og UiB påpeker i pressemeldingen at begge parter har sterke forskningsprogrammer innen klima og hav, naturlig klimavariasjon og påvirkninger som følge av økende klimagassutslipp. Et mål med samarbeidet er å levere forskningsbasert kunnskap og rådgivning inn mot mellom annet FNs klimapanel og FNs klimakonferanse.

– Det er gjennom partnerskap at bærekraftmålene kan nås. For UiB – et universitet med strategisk fokus på blant annet havforskning og bærekraftmålene – er et partnerskap med REV Ocean veldig spennende, UiB-rektor Margareth Hagen.

– Det gir nye muligheter til å utforske og oppdage, for blant annet å fylle kunnskapshull om dyphavsøkosystemer i polarområdet. Vi går nå inn i FNs havforskningstiår, og i lys av dette er vi veldig glade for å inngå et nytt samarbeid på tvers av sektorer, som vil kunne resultere i utvikling og innvirkning på både lokalt og internasjonalt nivå, sier Hagen.

Utfordringer og løsninger knyttet til sårbare marine økosystemer og beskyttede marine områder, kommer inn under samarbeidet.

«Det vil kunne resultere i ny vitenskap inn mot prosesser i FN, bevaring og bærekraftig bruk av marine områder utenfor nasjonal jurisdiksjon, bærekraftmålene og FNs tiår for havforskning», heter det i meldingen.

Skal jobbe med plastforurensing

UiB satser gjennom det nye partnerskapet blant annet på å utvikle forskning innen plastforurensning, og å bidra med forskningsbasert kunnskap i arbeidet med å forhindre denne globale miljøutfordringen. Dette inkluderer forskning, utdanning og andre aktiviteter utenfor tradisjonell naturvitenskap, som juss, økonomi og humaniora.

Videre vil det bli satt fokus på utdanning og bevisstgjøring i samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen. Målet er å øke bevisstheten om utfordringer i havene ut mot publikum, og fremme en vitenskapelig tilnærming blant annet om hvordan plastforurensning påvirker marine miljøer.


- Annonse -
Vil du annonsere her?