Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Ullensaker

Åpent brev og spørsmål til ordfører i Ullensaker, Tom Staahle, fra Miljøpartiet De Grønne i Ullensaker, vedrørende bruk av veto i sak om klimakrise i kommunestyremøtet 18 juni 2019. Ordfører Tirsdag 18 juni fremmet MDG en interpellasjon om at Ullensaker kommune må erklære klimakrise. Det ble i klimakriseinterpellasjonen nevnt at klimaendringene er her...
Ordfører i Ullensaker kommune, Tom Staahle (FrP), la ned veto da Ullensaker kommunestyre 18. juni hadde til behandling en interpellasjon om å erklære klimakrise. Forslaget kom derfor ikke opp til votering. I de siste ukene og månedene har en rekke kommuner og fylkeskommuner i Norge gjort vedtak om å erklære klimakrise....