Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: vannkraft

Regnet som fulgte i mange regioner, har i tillegg bidratt til å fylle opp slunkne norske vannkraftmagasiner. Ifølge Energi Norge produserte norske vindturbiner over 1,3 TWh (milliarder kilowattimer) den siste hele uken i september. Det er rekord, og det utgjorde nesten 20 % av den samlede nordiske vindkraftproduksjonen. Tallene er...