Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: vannkraft

Norge ligger an til å klare å kutte klimagassutslippene med bare 24 prosent innen 2030, der målet er 55 prosent, ifølge ny rapport.
Målet for selskapet er å forvalte en fornybarkapasitet på 15 GW globalt, ved utgangen av 2025.
– Det er særlig synd at Venstre, som har klimaministeren, har nedprioritert energisparing i husholdningene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Fem vindkraftverk er ferdigstilt, hvorav tre er bygget i Rogaland: Stigafjell, Vardafjellet og Skinansfjellet.
Lyse er i søkelyset også av en annen årsak: Er et av 29 selskaper som anklages av Forbrukerrådet for å lure kundene med hemmelige prispåslag.
Antall demninger på kloden har minst tidoblet seg i perioden 1950 til 2017. Vernestatus ser ikke ut til å være nok til å hindre bygging av enda flere.
OED mener at en utbygging ville medført for store ulemper for landskap, samiske kulturminner og naturmangfold.
Ved utgangen av andre kvartal 2019 var 8,6 TWh ny vindkraft og 2,3 TWh ny vannkraft under bygging. Det er en økning på 1,4 TWh sammenlignet med forrige kvartal, rapporterer NVE. Etaten melder at det ble satt i drift ti vannkraftprosjekter med samlet midlere årsproduksjon på 354 GWh i andre...
(KRONIKK) Alle har forstått viktigheten av klimareddende tiltak - men la oss ikke glemme naturen i det hele. Vi har nok av polariserende debatter i landet vårt; innvandring, ulv, bompenger - og den heteste poteten akkurat nå - vindkraft. NVE har gitt konsesjon til et mangfold av prosjekter, som hver...
Ved utgangen av første kvartal 2019 var 7,1 TWh ny vindkraft og 2,4 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal, melder NVE. I første kvartal ble det satt i drift 280 GWh ny vann- og vindkraft. Dette fordeler seg på seks vannkraftprosjekter med...