Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: vassdragsvern

"Dermed er det horrible forslaget om å bygge ut vernede vassdrag lagt dødt." (Truls Gulowsen).

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Den kommende energikommisjonen må ikke engang vurdere utbygging av vassdrag som er vernet."

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
På Stortinget onsdag sa Støre at verning av vassdrag og beskyttelse av naturverdiene i Norge er noe han holder høyt.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Våre organisasjoner representerer til sammen over en million medlemskap. Vi er sjokkerte og skremt over forsøkene på å så tvil om hva varig vern betyr."
Frank Sve (bildet), begrunner forslaget med høye strømpriser og usikkerhet knyttet til den fremtidige kraftsituasjonen.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
(KRONIKK) "Vassdragsvernet er allerede kompromisset på. Demokratiet har fått spille seg ut i det fulle. Da er det ikke mer å lirke på nå. Spesielt ikke nå."
"– Premisset for spørsmålet er en underforstått idé om at vi har tenkt å gå løs på vernede vassdrag. Det har jo regjeringen ingen planer om." (Espen Barth Eide)

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
NVE legg vekt på naturverdiane som vart registrert av BioFokus, og skriv: "Vi er derfor ikke i tvil om at lokaliteten er av svært høy verdi". Naturvernforbundet la sitt vassdragstreff til Tokke og Lårdalsåi i haust.
Tokke (Telemark og Vestfold): Det ligg føre konsesjon for regulering av Lårdalsåi, men prosessen er satt på vent. Eit fleirtal i kommunestyret i Tokke ynskjer å stogge prosjektet. Rikspolitikarar flaggar nå si støtte for stans.