Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: villrein

Rovdyr ville tatt ut svake dyr og ordnet opp på naturens premisser, sier Lars Haltbrekken.
"Verdien av allemannsretten for lokalbefolkning og besøkande bør vege tyngre enn omsynet til å behalde moskus som ein turistattraksjon".