Gaupe vil kunne komme til god nytte på Hardangervidda, mener SVs Lars Haltbrekken. Foto: Martin Mecnarowski (http://www.photomecan.eu/) / CC BY-SA 3.0.

SV vil redusere antallet rovdyr i reinbeiteområder ved å flytte jerv og gaupe til rovdyrfrie områder i Sør-Norge, som Hardangervidda.

SV reagerer på at regjeringen i sin tiltakspakke for å tilpasse vindmølleparker til reindrift foreslår å redusere rovdyrbestanden om reindriften aksepterer vindkraft i sine områder.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken – som sitter i miljø- og energikomiteen – kaller forslaget for usmakelig, skriver Klassekampen.

SV vil heller flytte rovdyrene, og Haltbrekken peker på at det er flere områder her til lands hvor det er få eller ingen rovdyr, som for eksempel Hardangervidda, Vestlandet og Sørlandet.

– Jerv og gaupe vil kunne komme til god nytte på Hardangervidda. Der sliter villreinstammen med sykdom som skrantesyke. Rovdyr ville tatt ut svake dyr og ordnet opp på naturens premisser, sier Haltbrekken.

Heller ikke leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet ønsker å redusere rovdyrbestanden, men synes det er bedre å heller flytte rovdyrene.

– Vi vil opprettholde dagens antall rovdyr og helst øke bestandene. Det behøver ikke skje på beitearealene til tamreindriften, sier han.

– Det finnes ingen gode biologiske grunner til at jerv og gaupe ikke kan være på Hardangervidda. Villreinen der har tidligere i tusenvis av år sameksistert med rovdyr, sier Gulowsen, og peker på at det er enorme arealer som i dag ikke har rovdyr, men der det har vært rovdyr tidligere.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?