Ny rekordmåling på CO2-innholdet i atmosfæren

I mai ble det målt 409,65 CO2-partikler per million i jordatmosfæren. Det er all time high.

For bare fem år siden viste målingene 396. For at ikke CO2-innholdet skal gi drivhuseffekt på jorda er det anslått at nivået ikke bør overstige 350.

Brian Kahn på nettstedet Climate Central skriver at økningen i CO2 skyver klimaet inn i en ustabil tilstand.

– Det er en tilstand hvor sjøisen i Arktis skraper bunnen av tønna, havnivået stiger, flom inntreffer selv på en solskinnsdag og jorda er 1,8 grader varmere enn i før-industriell tid. Mens CO2-innholdet fortsette å stige vil vi bare se slike utslag enda  tydeligere framover, sier Kahn, som har bakgrunn fra ulike forskningsinsitusjoner som arbeider med klimarelaterte forhold.


 

- Annonse -