Ruter vil ha en bred pilot i gang så snart som mulig. Her er modellen Easy Mile, demonstrert i Arendal forrige sommer.

Den førerløse bussen som vises fram under Arendalsuka kan vise seg å bli en av mange som dukker opp på norske veier i framtiden.

På kveldstid er den sentralt plassert i en egen sone i Pollen-området, og passet på av vektere som ser til at ingen går bak sperretråden.

Men bussen kjøres også litt – i begrenset omfang på dagtid i byens gater, og med passasjerer ombord. Det er fritt fram for enhver å stille seg i kø for å ta en prøvetur. Statens Vegvesen har regi på demonstrasjonskjøringene, og det blir holdt seminarer og debatter der både førerløse busser og førerløse biler er i søkelyset.

Ansvarsforholdene ved bruken er et av temaene som skal drøftes.

Bussen som er i sving i Arendal heter EZ10 og produseres av Easy Mile, et selskap med hovedkontor i Frankrike.

Utprøving i gang i Norge

I juni ble det lagt fram et forslag i Stortinget om å tillate utprøving av førerløse busser, oppdelt i to faser. Når lovforslaget vedtas kan man iverksette fase to som innebærer at kjøring kan passere tre kryss, men fortsatt ikke på hovedveier, bare på gang- og sykkelveier.

I Stavanger er man ferdige med fase en i et prosjekt. Ifølge TU har man der bestilt to busser av typen EZ10, samme som nå står i Arendal. Bussen har seks sitteplasser og tolv plasser totalt. Maks hastighet er 40 kilometer i timen, men i snitt vil farten være omlag 25 kilometer i timen, blir det opplyst.

Under reell bruk følger de førerløse bussene en definert rute, og stopper på holdeplasser ved signal. Den kan kjøres på helt vanlige veier, uten tillegg av annen teknologi eller infrastruktur.

Også andre steder i Norge prøves førerløse busser ut.


Foto: Kjetil Fless, Naturpress

- Annonse -