- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Utspillet – formet som fem krav – provoserer miljøorganisasjonene.

Samtidig føyer det seg tett opptil Erna Solbergs oppfordring til ungdommen om å satse på en fremtid i oljenæringen, og man utfordrer partiene før valget på fem punkter rundt fossilsatsing.

De fem kravene

1. Nye areal: Selskapene må ha tilgang til nye letearealer, samtidig som det undersøkes og letes mer i åpnede områder. Vil ditt parti sørge for at petroleumsindustrien får tilgang til nye leteareal?

2. Verdensledende: Norsk industri skal være teknologisk verdensledende. Den norske leverandørindustrien er ledende der storparten av fremtidens olje- og gassressurser befinner seg. Den er Norges største fastlandsindustri, og salg av olje- og gassteknologi er den nest største eksportnæringen i Norge. Vil ditt parti støtte et program for teknologioverføring fra petroleumsindustrien?

3. Helhetlig verdikjede: Petroleumsindustri for lavutslippssamfunnet. Vi støtter målene i Paris-avtalen. Gjennom arbeidene med veikart har industrien selv vist vei og villighet til å bidra i klimadugnaden. Norsk olje- og gassindustri skal utvikles til å møte lavutslippssamfunnet og bli enda mer energi- og klimaeffektiv. En helhetlig verdikjede for fanging og lagring av CO2 må utvikles. Vil ditt parti støtte et lavutslippsprogram for petroleumssektoren?

4. Kompetent arbeidskraft i oljeindustrien: Uten menneskelig kompetanse og arbeidskraft kan ikke de norske naturressursene finnes, foredles og eksporteres. Fortsatt høy industriaktivitet i Norge krever økt satsing på næringsrettet utdanning og kompetanse over hele spekteret fra lærlinger til forskere. Vil ditt parti sørge for en helhetlig næringsrettet utdanningsplan som gir industrien tilgang på kompetent arbeidskraft?

5. Norsk sokkel må være attraktiv: Norsk sokkel må være attraktiv for internasjonale selskaper å lete, investere og produsere. Vil ditt parti være garantist for stabile og forutsigbare skatteregler som gir petroleumsselskapene trygghet til å investere i norske arbeidsplasser?

Får strykkaraktér av miljøorganisasjonene

På Arendalsuka torsdag samlet flere av de største miljøorganisasjonene seg på kort varsel for å kommentere utspillet.

Leder i FIVH, Anja Bakken Riise:

– Dette er helt håpløst. Det er et gammeldags og utdatert utspill fra den kanten. Det er usolidarisk overfor de vi deler planeten med, og så er det et dårlig råd å gi dagens unge – at de skal utdanne seg innen en utdøende næring, og ende opp i arbeidsledighet. Men etter at utspillet kom har jeg snakket med EL-IT, med Fagforbundet, som er LOs største forbund, med Handel og kontor, og de ønsker å bli med oss i den andre retningen. Det gir meg håp og optimisme, og vi vil samarbeide med den delen av fagbevegelsen som er klar for å forberede oss på den omstillingen som vi må gjennom.

– Så får de gamle gubbene i industriforbundene gjøre opp sin egen regning. Dette er provoserende, men det gjør også at vi får mulighet til å komme sammen og mobilisere den øvrige fagbevegelsen, og finne alle de som har en liten spire av miljøengasjement og få dem med.

Daglig leder i ZERO, Marius Holm:

– Det er veldig bekymringsfullt at fagbevegelsen og næringslivet sammen vil spille hasard med framtida til norsk økonomi, norske arbeidsplasser og klimautfordringen. Dette er et gigantisk veddemål som går mot den fremtida som vi ønsker alle sammen.

Silje Ask Lundberg, leder for Naturvernforbundet:

– Vi vet at vi i dag har funnet mye mer kull, olje og gass enn klimaet tåler, og da er det helt vanvittig å skulle fortsette å lete etter mer. Det er noe som også fagbevegelsen er nødt til å ta inn over seg. Store deler av den har gjort det, men nå er det på tide at hele LO innser at vi er nødt til å få et skifte, sånn at vi kan gå fra et fossilt til et fornybart samfunn.

Martin Normann, rådgiver i Greenpeace Norge:

– Det utrolig kunnskapsløst å tro at vi bare kan pøse på og kjøre full gass videre i norsk fossilnæring. Det er store endringer i verden, vi trenger fornybar energi. Kostnaden ved å lete mer den tilfaller det norske folket, og det er helt håpløst.

Karoline Andaur, nestleder WWF:

– Det er totalt uansvarlig av norsk fagbevegelse og arbeidsgiversida å satse videre på en næring som ikke vil gi jobber i framtida. Vi vet at den er fornybar, vi vet at veksten innen fornybar energi går forbi olje og gass framover, og det er totalt ansvarsløst å ikke legge til rette for at jobbene skal skapes innen den fornybare næringen.


Fotocollage: Fra venstre: Karoline Andaur, Martin Normann, Anja Bakken Riise, Silje Ask Lundberg, Marius Holm.

- Annonse -