For første gang: Bank saksøkes for ikke å rapportere om klimarisiko

Australske banker er tungt inne i finansiering av kullindustri. Nå må en av dem i retten for å svare på anklager om ikke å rapportere om finansiell risiko knyttet til klimaendringer.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den australske banken Commonwealth Bank of Australia (CBA) er stevnet for retten av to aksjonærer.

De mener banken kan klandres for i sin årsrapport for 2016 ikke å ha meldt fra om investeringsrisiko knyttet til klimaendringer.

Saken skal gå for en føderal domstol i Australia.

Det er advokatfirmaet Environmental Justice Australia (EJA), en virksomhet som er spesialisert på miljøsaker, som fører saken for de to aksjonærene Guy og Kim Abrahams. Ifølge EJA er det første gang i verden at det blir prøvd for retten hvorvidt børsnoterte selskaper kan avkreves informasjon om investeringsrisiko knyttet til klimaendringer.

Saken representerer et skifte, hevder man på nettstedet The Conversation, ved at det her ikke bare settes spørsmål ved CSR (sosialt ansvar i forretningslivet), men at klimahensyn kobles sammen med bunnlinjen i et selskap.

Finansierer gigantisk kullgruve

Søksmålet i saken i Australia har både generelle og spesifikke punkter. CBA anklages for ikke å ha gitt et sant og nøkternt bilde av sin finansielle stilling og sine finansielle resultater, sett i lys av at klimaendringer medfører risiko for bankens forretningsanliggender. Ledelsen i banken anklages også for på en utilfredsstillende måte å ha besvart krav fra investorer om å få finansielle vurderinger, strategier og framtidsutsikter, på bakgrunn av klimaspørsmål.

CBA er med og finansierer den planlagte og mye omtalte kullgruven Carmichael i Queensland, som blir en av verdens største kullgruver og den største i Australia. Utbygger er indiske Adani Group. Engasjementet i Carmichael er også med i anklagedokumentet til Guy og Kim Abrahams.

Du kan lese hele anklagen her.

På det meste skal det utvinnes 60 millioner tonn kull årlig fra Carmichael, og mye av kullet skal være av lav kvalitet med mye aske. Det skal bygges en 189 km lang jernbanelinje for å få ut kullet, som i hovedsak skal skipes og eksporteres til India. Anlegget blir beskyldt for å skade grunnvannsreservoarer og bidra til ødeleggelsen av Great Barrier Reef, i tillegg til de medfølgende CO2-utslippene fra kullbrenningen.

Abrahams tar i sitt søksmål mot CBA også med risiko for tap av omdømme, ved å være involvert i et prosjekt som Carmichael, og at dette ikke er rapportert, opplyser EJA.

– Kunne teoretisk ha skjedd i Sverige

Til det svenske nettstedet Aktuell Hållbarhet sier Kristina Forsbacka i advokatbyrået Bird & Bird, at det ikke er umulig at noe liknende kunne skje i Sverige, selv om sannsynligheten er liten fordi svenske banker og virksomheter ligger langt framme i klimaspørsmål.

– Det man har valgt å gjøre er å gå på den som finansierer den kontroversielle virksomheten, noe som er et klassisk grep innen miljørett, der man behandler ansvar for forurensing ved miljøfarlig virksomhet. Om en svensk bank skulle gå inn i et veldig kontroversielt prosjekt i utlandet er det ikke umulig at man kan risikere samme type inngripen, sier Forsbacka, som er ekspert innen energi, klima og miljø i sitt advokatfirma.


Illustrasjonsfoto: Pixabay (bildet er ikke fra Carmichael-gruven i Australia)

- Annonse -