Er dette Norges eldste jerv? Nå er den død

Jerven er trolig 18 år eller mer, og var kjent under navnene Jervtrud og Bymarkajerven. 

Jerven, en tispe, ble funnet under ei gran i Bymarka av en turgåer i Trondheim 29. august, skriver Miljødirektoratet. Den reagerte hverken på hund eller menneske, og var i svært dårlig forfatning.

– Jerven var tydelig syk og avmagret, i tillegg virket den å være helt eller tilnærmet blind. Derfor ble den avlivet, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn (SNO).

Turgåeren kontaktet Miljødirektoratets feltpersonell i SNO, som dro ut for å vurdere jerven.

AnnonseLedige stillinger

Ifølge MD er det ikke påvist andre jerver i Bymarka-området, så alt tyder derfor på at det dreier seg om tispa som var kjent fra før. Den ble første gang registrert i Spekedalen i Hedmark i 2001 og hadde da valper. Allerede tidlig påfølgende vinter dukket de første spormeldingene opp fra Bymarka i Trondheim, og jervetispa er siden registrert med jevne mellomrom gjennom DNA-analyser av innsamlete prøver fra området.

Tispa er således minimum 18 år gammel, og dette skal være den høyeste kjente alderen på en viltlevende jerv i Norge.

Jerven er fraktet til Rovdatas lokaler i Trondheim. Det vil bli tatt DNA-prøver og gjort andre undersøkelser, blant annet for å fastslå den eksakte alderen på dyret.


Foto: Rovdata (Jon Arne Stokmo)