Er dette Norges eldste jerv? Nå er den død

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Jerven er trolig 18 år eller mer, og var kjent under navnene Jervtrud og Bymarkajerven. 

Jerven, en tispe, ble funnet under ei gran i Bymarka av en turgåer i Trondheim 29. august, skriver Miljødirektoratet. Den reagerte hverken på hund eller menneske, og var i svært dårlig forfatning.

– Jerven var tydelig syk og avmagret, i tillegg virket den å være helt eller tilnærmet blind. Derfor ble den avlivet, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn (SNO).

Turgåeren kontaktet Miljødirektoratets feltpersonell i SNO, som dro ut for å vurdere jerven.

Ifølge MD er det ikke påvist andre jerver i Bymarka-området, så alt tyder derfor på at det dreier seg om tispa som var kjent fra før. Den ble første gang registrert i Spekedalen i Hedmark i 2001 og hadde da valper. Allerede tidlig påfølgende vinter dukket de første spormeldingene opp fra Bymarka i Trondheim, og jervetispa er siden registrert med jevne mellomrom gjennom DNA-analyser av innsamlete prøver fra området.

Tispa er således minimum 18 år gammel, og dette skal være den høyeste kjente alderen på en viltlevende jerv i Norge.

Jerven er fraktet til Rovdatas lokaler i Trondheim. Det vil bli tatt DNA-prøver og gjort andre undersøkelser, blant annet for å fastslå den eksakte alderen på dyret.


Foto: Rovdata (Jon Arne Stokmo)

- Annonse -