Naturpress anbefaler å stemme på Miljøpartiet De Grønne

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Leder:

Om årets valgkamp har det vært sagt at den ikke har vært preget av de store kampsakene.

Hvis det er riktig, er det i så fall et symptom på at vi lever i et beskyttet, rikt og egoistisk samfunn.

For klimasaken er – eller burde være – den altoverskyggende store saken, men den har preget valgkampen bare i den grad de små og grønne partiene har lykkes med å få den på dagsorden. De har klart det ganske bra, men hverken Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet har sett seg tjent med å snakke mye om klima, forståelig nok. Da blir valgkampen også preget av det.

Men det blir nokså smått i en valgkamp å snakke om eiendomskatt, bompenger og tomtefesteloven når vi ser alvorlige utslag av klimaendringer rett foran nesen på oss, allerede i dag. Vi vet at det blir verre. Man kan ikke i det uendelige dra kortet om arbeidsplasser i olje og gass når vi vet at fortsatt sterk satsing på fossil energi – ikke bare i Norge, men i hele verden – fører oss ut i kaotiske og ødeleggende klimaendringer. Det er dessuten å gå baklengs inn i framtida, fordi en offensiv og målrettet satsing på det grønne skiftet vil skape bærekraftige arbeidsplasser.

Stortingsvalget i Norge forbigås ikke i stillhet ute i verden. Selv om vi bare er litt over 5 millioner mennesker er vi en stor olje- og gasseksportør. Vi er rike og vi slipper ut mye CO2. En klar dreining i grønn retning i det velstående oljelandet Norge vil bli lagt merke til internasjonalt. Det vil sende gode og riktige signaler.

Naturpress er en liten og ny blomst i den norske pressefloraen. Vi er helt uavhengige, både politisk og økonomisk. Vi skal være pro natur og klima, punktum. Vi heier på alle som gjør det riktige, det gode – og kritiserer de som bommer.

Før du leser de to siste avsnittene i denne lederartikkelen skal du vite at vi toner flagg ved dette stortingsvalget uten å ha et «ekstra godt øye til MDG». Dersom det er Kristelig Folkeparti eller SV som har den beste miljøpolitikken ved valget om fire år blir det de som får vår anbefaling, og ikke MDG.

For:

Vi mener at de tre store partiene i Norge trenger å bli kraftig utfordret på sin manglende innsats for klimaet. Flere av de andre partiene har en troverdig og god klimapolitikk – all ære til dem – som viser at de skjønner alvoret. Når vi anbefaler en stemme til Miljøpartiet De Grønne denne gangen er det fordi de fortjener å få en skikkelig en sjanse for første gang. Til innflytelse, til medbestemmelse og nasjonalt ansvar. MDG har jobbet hardt og ærlig for miljø og klima i mange år, og uten å bry seg for mye om latterliggjøring og hån. Det står det respekt av. Og de har en politikk på andre felter enn klima også.

En stemme til MDG er med på å bringe dem over sperregrensen, og det vil gi dem minst sju mandater. Da kan det bli grønn politikk som monner.


 

- Annonse -