Meterologisk institutt til Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2018 foreslå at Klima- og miljødepartementet overtar eieransvaret for Meteorologisk institutt fra 1. januar 2018.

– Både sommerens ekstremvær i Norge og høstens orkaner i USA og Karibia har vært en vekker om den ødeleggende kraft som ligger i klimaendringene. Klima- og værvarsel blir viktigere for å verne om liv og verdier. Når eieransvaret for Meteorologisk Institutt overføres til Klima- og Miljødepartementet, kommer instituttets sterke kompetanse tettere på utviklingen av norsk klimapolitikk, sier Vidar Helgesen.

Ifølge vedtektene skal instituttet «arbeide for at myndigheter, næringslivet, institusjoner og allmennheten best mulig kan vareta sine interesser for sikring av liv og verdier, for planlegging og for vern av miljøet.» Meteorologisk institutt har en samfunnskritisk funksjon. Det er Kunnskapsdepartementet som har eierrollen i dag.

-Instituttet skal utvikle seg videre og bruke ressursene slik de selv mener ivaretar samfunnsoppdraget best mulig. Slik har det vært under Kunnskapsdepartementet, og dette endres ikke med nytt eierdepartement, sier Helgesen.

Instituttet ledes av et uavhengig styre og hadde i 2016 om lag 400 ansatte med en samlet ressursbruk på 485 millioner kroner.


 

- Annonse -