De tre oljeselskapene skal videreutvikle karbonlagring på norsk sokkel, et prosjekt som er en del av norske myndigheters satsing på å utvikle fullskala karbonfangst og -lagring.

Gassnova tildelte i juni kontrakt til Statoil på første fase av prosjektet. Norske Shell og Total E&P Norge går nå inn som likeverdige partnere, mens Statoil skal lede prosjektet, melder selskapet selv på sine nettsider.

Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opp til 1,5 millioner tonn CO2 per år. Meningen er at man skal kunne motta ytterligere CO2O-volumer med sikte på å stimulere nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt. Prosjektet kan bli det første i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land.

– CCS forutsetning for å nå globale klimamål

– Statoil’s syn er at uten karbonfangst og -lagring er det ikke realistisk å nå det globale klimamålet fastsatt i Paris-avtalen. Fokus på samarbeid og kunnskapsspredning er viktig for å øke antall CCS-prosjekter. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss Shell og Total som samarbeidspartnere i prosjektet, og deres erfaring og kompetanse vil styrke dette prosjektet ytterligere, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

– Vi har tro på at det solide partnerskapet har gode forutsetninger for å utvikle dette pionerprosjektet, sier hun.

Til havbunnen øst for Troll-feltet

CO2 som fanges fra landbaserte industrianlegg på Østlandet skal lagres. Først skal den transporteres med skip til et landbasert mottaksanlegg på Vestlandet hvor den blir mellomlagret før den sendes videre gjennom rørledning på havbunnen til injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet. Det er tre mulige lokasjoner for mottaksanlegget og endelig valg vil bli tatt senere i år, heter det.


Foto: Partene etter avtaleinngåelse i Oslo (Statoil)

- Annonse -
Vil du annonsere her?