Nå er returordningen for kasserte småbåter i gang

Fra 1. oktober kan kasserte båtfarkoster opp til 15 fot uten innenbordsmotor leveres inn gratis til kommunene.

Farkosten kan eksempelvis være kajakk, jolle, ribb eller andre typer båter som ligger under maksstørrelsen. Når båten etterhvert blir levert til gjenvinning får eieren 1.000 kroner i tilskudd.

Ordningen administreres av Miljødirektoratet, som også betaler ut tilskuddet.

Miljødirektoratet betaler i tillegg ut tilskudd til kommuner og godkjente private anlegg som behandler de kasserte fritidsbåtene som er under 15 meter. Tilskuddssatsene skal dekke kostnader og gjøre det attraktivt å etablere mottak for fritidsbåter.

Bedrifter og organisasjoner har jobbet for returordning

I juli i år ble forskriftene for private anlegg som tar i mot og behandler båter opp til 49 fot iverksatt. Det er gratis å levere større båter opp til 1,1 tonn.

Her kan du få mer informasjon om tilskuddsordningen og søknad om tilskudd.

Avfall Norge og Redningsselskapet fremmet høsten 2016 forslag om en returordning for fritidsbåter i forbindelse med statsbudsjetthøringene. Andre aktører som har arbeidet for en returordning er Norsk Gjenvinning, NORBOAT, Kongelig Norsk Båtforbund, Kambo Marina og Ecofiber Recycling, skriver Avfall Norge.

– Marin forsøpling er en stor utfordring og vi må starte med å få til gjenvinningsordninger for gamle og slitne fritidsbåter, sier administrerende direktør i Avfall Norge Nancy Strand.

Glassfiber fra kvernede båter til bruk i betong

Nå står enkelte bedrifter klar til å ta i mot båtene, demontere, sanere og kverne skrogene til glassfiber som brukes som tilsetning for å forsterke betong. For disse representerer returordningen en god økonomisk mulighet.

Avfall Norge mener at gjenvinning av gamle fritidsbåter i Norge vil kunne representere en omsetning på mellom 100 og 200 millioner kroner årlig.

Slik fungerer ordningen:


 

- Annonse -