Nortura kutter CO2-utslippene med 1500 tonn

En ny bioenergisentral – et ledd i arbeidet med det grønne skiftet – er nylig åpnet ved lokalitetene til Nortura på Rudshøgda på Ringsaker i Hedmark.

Det gir resultater som peker mot det uttalte målet om å bli helt CO2-nøytral.

Det er Oplandske Bioenergi som står bak flisanlegget som nå leverer prosessdamp produsert på ren skogflis istedenfor på olje. Damp er energibærer for en rekke prosesser på fabrikken. Skogflisa som benyttes er kortreist og kommer fra kvernet kvist og avfall fra treindustrien i regionen.

– Bioenergien er en klimanøytral energiressurs som vi stadig får mer av etter hvert som Norge gror igjen, sier Einar Stuve, daglig leder for Oplandske Bioenergi.

Klimaavtrykket til dampproduksjonen reduseres med 87, 5 prosent, eller 1500 tonn CO2.

Blir mer satsing på bioenergi framover

– Dette kommer ikke av seg selv. Det kommer av at man har folk som tør å prøve nye ting og som bygger kompetanse, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale (til h. på bildet) før han klippet snoren på det nye flisanlegget på Rudshøgda i forrige uke.

Dale sier at det kommer til å bli mer satsing på bioenergi og biodrivstoff i tiden framover.

– En bedre energimiks kommer til å bli viktig i hele verdikjeden i landbrukssektoren framover, sier landbruksministeren, som mener det er viktig at store bedrifter som Nortura klarer å omstille seg raskt.

– Da jeg skar kjøtt i Nortura var bein avfall. Nå snakker alle i Nortura om verdifulle plussprodukter – og dette er bare 10 år siden. Det sier noe om at mentaliteten i hvordan man tenker endrer seg i store deler av verdikjeden. Det som tidligere var kast, er nå nye potensielle markedsområder, så det har vært en formidabel utvikling. Det viser hvor fort det har gått og hvor raskt Nortura har omstilt seg, og det gir muligheter til å skape flere lønnsomme produkter og arbeidsplasser i distriktene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Stor aktør

Nortura SA er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, og omsetter for 22 milliarder kroner. Konsernet henter råvarer fra hele landet og har fabrikkvirksomhet i 30 kommuner og 13 fylker. I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Danmark og England.


 

- Annonse -