– Hvis insektene forsvinner mister vi grunnmuren i økosystemene våre

Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG. Foto: Flickr / MDG.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En av de mest omtalte sakene på miljøfronten de siste dagene har vært den alarmerende insektdøden som er registrert. Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet De Grønnes skriver i dette innlegget at insektene og naturen trenger en egen Parisavtale.


Kollapsen i insektbestanden er ekstremt skremmende og viser at livet på jorda kan være på vei inn i en krise. Jeg håper rapporten blir en vekkerklokke for politikere over hele verden.

Vi trenger en Parisavtale for insektene og naturen.

Hvis insektene forsvinner mister vi grunnmuren i økosystemene våre. Fugler og dyr bruker insekter til mat. Planter er avhengig av dem for å spre frøene sine. Dette handler ikke bare om veps og mygg, men om hele verdens dyreliv og vår matforsyning. Nå trenger vi en internasjonal dugnad for å redde naturmangfoldet.

Vi bør starte med vårt eget statsbudsjett.

Den blåblå regjeringens naturvernpolitikk er basert på prinsippet ett skritt frem og to skritt tilbake. Det er noen små positive grep, men de store trendene går feil vei. Vi fortsetter å rasere verdifulle våtmarksområder, hugge ned sjelden gammelskog og la kulturlandskapet gro igjen.

Vi jobber nå med en omfattende liste med tiltak som vil bli lagt frem for Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingen i energi- og miljøkomiteen.

Norge har få mennesker, men masse natur. Det gir oss et stort ansvar. Vi må beskytte gammelskogene og myrene, holde kulturlandskapet åpent og sette i gang redningsaksjoner for artene som er truet. I tillegg må vi ta et større internasjonalt ansvar ved å trappe opp regnskogsatsingen som har stått stille i en årrekke.


Foto: MDG

- Annonse -