Lekkasje på Mongstad (saken er oppdatert)

OPPDATERING

Fra Statoil:

Situasjonen kom raskt under kontroll da det tirsdag morgen ble oppdaget lekkasje av nafta ved vårt anlegg på Mongstad.  Alle 108 personer som var inne på anlegget er gjort rede for og det er ikke meldt om noen skader.

Beredskapssentralen i Statoil ble varslet om hendelsen kl. 07.14 tirsdag morgen.  Det ble slått alarm og deler av anlegget ble stengt ned. Beredskapsmyndigheter ble varslet og beredskapsorganisasjonen i Statoil ble etablert.

Kl. 09.02 tirsdag morgen ble det meldt fra om at lekkasjen på anlegget var stanset og «faren over»-signalet ble kjørt.

Årsaken til hendelsen vil bli undersøkt.


Tidligere i dag:

Statoil har sendt ut denne pressemeldingen:

 

Kl. 07.14 tirsdag 24. oktober, ble det meldt fra til vår alarmsentral om nafta-lekkasje på Mongstad

Ansatte som ikke er en del av beredskapsorganisasjonen på anlegget er evakuert og deler av anlegget er under nedstenging.  Beredskapsorganisasjonen i Statoil er etablert og håndterer situasjonen fortløpende.

Vi har rutinemessig varslet politi, ambulanse og brannvesen og fortsetter varsling av andre myndigheter.


 

- Annonse -