New York tester ut kjøttfri dag i skolen

15 offentlige skoler i New York innfører kjøttfrie mandager i et pilotprogram. Det åpnes for å eventuelt utvide ordningen til å gjelde hele skolesystemet.

Ordfører i New York, Bill de Blasio, sa under presentasjonen av pilotprosjektet at han personlig også gjennomfører samme praksis – i ordførerresidensen skal det fra nå av være kjøttfrie mandager.

Verdens kjøttforbruk anses å ha stor innvirkning på globale klimaendringer, gjennom avskoging for å gi beitearealer til kjøttfe.

Annonse

 

- Annonse -