Kjøttforbruket på kloden ødelegger mest for oss, viser forskning

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Produksjonen av dyrefor, som en følge av den store etterspørselen etter kjøtt,  har store ødeleggende konsekvenser for miljøet og maten vår.

Det skriver The Guardian, og viser til den britiske WWF-rapporten «Appetite for Destruction» som presenteres denne uken.

Dyrking av eksempelvis soya til foring av kylling, svin og andre dyr beslaglegger enorme landarealer og er med på øke artsutryddelsen. WWF har beregnet at 60 % av det globale artsmangfoldet er tapt som en følge av våre kjøttbaserte spisevaner.

Det høyintensive, industrielle landbruket har også gjort maten mer næringsfattig.  Man har funnet at innholdet av omega-3 i seks kyllinger tilsammen ikke er mer enn det en-1 kylling hadde på 70-tallet.

Forskningsrapporten skal presenteres på en konferanse i London denne uken;  2017 Extinction and Livestock Conference.


 

- Annonse -