Økt transport spiser opp klimaeffekten fra elektrifisering

En ny rapport (last ned her) fra Enova viser at utslippene fra transportsektoren er relativt stabile, selv om transportmidlene blir mer energieffektive.

Klimagassutslippene per transportmengde går nedover, men klimaeffekten spises foreløpig opp av økte transportmengder, er en av konklusjonene.

– Så mye fokus som transportbransjen nå har på batterier og hydrogen, kan man få inntrykk av at vi er langt inne i el-revolusjonen, men ennå er vi bare i startgropa. Selv om elbiler nå riktignok utgjør 15 prosent av nybilkjøpene, er fortsatt bare 4 prosent av den norske bilparken elektrisk. Veitransporten er i all hovedsak fossil, sier utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Han etterlyser hurtigere overgang til ny teknologi.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må utslippene fra bilparken ned mot null, men for at utslippene i det hele tatt skal minke, må klimavennlige alternativer tas i bruk i langt større grad.

Flere elbiler kan påvirke effektbehovet

Enovas markedsutviklingsrapport viser at mens årlig elektrisitetsbruk vokste i takt med effektbruken fram til 2011, har maksimalt effektuttak økt raskere siden den gang.

– Det er for tidlig å si om den raskere økningen i effektbruk er en ny trend som vil fortsette. Flere andre utviklingsforhold i samfunnet peker riktignok i retning av dette, hvor økt antall elbiler er ett av dem. Faktorer som befolkningsvekst, større bygningsmasse, elektrifisering av sokkelen, mer kraftkrevende industri og landstrøm til skip vil også øke behovet for å levere mer elektrisitet samtidig, sier Leistad.

Foreløpig har ikke innslaget av elbiler og andre apparater med høyt effektbehov – som induksjonstopper – gitt synlige utslag for belastningen på det overliggende kraftnettet i Norge, viser rapporten.

– Dagens kraftnett er ikke bygget for at alle norske husstander setter en elbil på lading omtrent samtidig når man kommer hjem fra jobb. Å skulle bygge ut nettet for slike effekttopper ville blitt meget kostbart, sier Leistad, som heller ikke tror dette nødvendigvis behøver å gjøres.

– Elbiler kan være en del av løsningen

Han mener elbilene like gjerne kan være en del av løsningen på effektutfordringen:

– Nye, digitale strømmålere med gode tilleggsløsninger åpner for smarte tiltak som for eksempel tidsriktig lading av elbiler, og sammen med effektprising kan dette bidra til å redusere effektproblematikken. Batteriene i elbilene kan til og med brukes som buffer for å ta unna toppene i energibruk i hjemmene. Igjen er vi avhengige av innovasjon for å få dette til i praksis, sier Leistad.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?