Bærekraftig byutvikling: Oslo konkurrerer med 14 av verdens storbyer

- Annonse -

En internasjonal konkurranse som heter «Reinventing Cities» skal fremme klimavennlig og innovativ byutvikling. Oslo har meldt inn to eiendomsprosjekter, et på Furuset og et på Stovner.

Det er nettverket C40 som arrangerer konkurransen, et nettverk av byer over hele verden som sammen skal få fart på kampen mot klimaendringer. C40 heter i sitt fulle navn Cities Climate Leadership Group, og ble skapt for tolv år siden som et forum der byer skal kunne dele strategier for å redusere utslipp og stimulere globale tiltak for å møte klimaendringer.

De femten byene som deltar i «Reinventing Cities»-konkurransen er:  Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Lima, Madrid, Milano, Mexico city, Oslo, Paris, Quito, Reykjavik, Rio de Janeiro, Salvador og San Fransisco.

Målet er nullutslipp

Alle deltagende byer melder inn fra én til fem urbane eiendomsprosjekter. Disse eiendommene skal så utvikles av tverrfaglige team som konkurrerer om å få oppdraget.

Målet er å frembringe nye, innovative klima- og miljøløsninger for utvikling av større tomter eller eiendommer. Eiendommene som skal utvikles, legges ut for salg etter fem kriterier knyttet til klima og bærekraft, med mål om nullutslipp.

Dette er de 5 kriteriene:

  • klimagassutslipp
  • transport
  • materialbruk
  • overvannshåndtering/vannforbruk
  • energiforbruk.

Oslo har to aktuelle eiendommer med i konkurransen, begge eid av Oslo kommune og lokalisert i Groruddalen. Den ene eiendommen ligger sentralt på Stovner, i nærheten av Stovner T-banestasjon og den andre ligger på Furuset, sentralt beliggende og innenfor områdereguleringen for Furuset. Området på Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur.

Konkurransen varer fram til vinneren kåres i desember 2018.

– Vi er veldig stolte over Oslo kommunes deltakelse. Dette er en av tingene vi nå gjør for å finne ut hvordan vi best bygger nye klimavennlige byer og områder som samtidig sikrer god livskvalitet for innbyggerne. Over halvparten av verdens befolkning bor nå i by og byene spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp, sier Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling.

Oslo skal kutte utslippene med 95 % innen 2030

C40 oppfordrer politikere i verdens byer til å vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeid med private aktører, og energi-, transport- og avfallsløsninger.

Byråd Marcussen minner om at Oslo allerede har et av verdens mest ambisiøse klimamål

– Blant annet skal vi redusere utslippene med 95% innen 2030 og vi har innført et veldig solid klimabudsjett. Oslo er også Europas miljøhovedstad i 2019, og grønn innovasjon og klimavennlig byutvikling er avgjørende for å nå våre ambisiøse mål. Vi er spent på å se de mange innovative forslagene som vil komme inn i løpet av konkurransen, sier hun.

Vinneren må gjennomføre prosjektet

Konkurransedeltagerne i «Reinventing Cities» skal være tverrfaglige team, med faglig kompetanse blant annet innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi. En jury vil vurdere de ulike konseptene, teamsammensetning, referanser og evne til gjennomføring. Tre-fire prosjekter vil gå videre til fase 2, hvor aktørene utvikler konseptene sine og legger inn bud på den aktuelle eiendommen. Vinneren får anledning til å kjøpe eiendommen og skal deretter gjennomføre sitt prosjekt.

Her kan du lese mer om konkurransen og de andre byene som deltar i Reinventing Cities.


 

- Annonse -