Nye funn: Store metanutslipp kommer fra trær i Amazonas

- Annonse -

Forskningen viser at totalt ser disse metanutslippene ut til å være like store som utslippene fra alle verdens hav, eller som fra den arktiske tundraen.

Det er Linköpings Universitet (LiU) i Sverige som informerer om funnene. Forskere derfra har deltatt i en gruppe som har jobbet i Amazonas, og forskningen presenteres i tidsskriftet Nature.

Metan er en høypotent drivhusgass med mye sterkere effekt på global oppvarming enn CO2. Men det har vært mangel på kunnskap om på hvilke måter denne gassen avgis og tas opp – og også hvor og når den slippes ut, og hvordan. Ifølge LiU har tidligere studier som har blitt utført i Amazonas, pekt på en stor, men hittil ukjent kilde til metangassutslipp.

Nå er kilden funnet.

Forskningen har vist at det er trær som vokser i store oversvømmede områder langs selve Amazonaselven som fungerer som utslippskanaler for metan som dannes i sedimentene. Man målte avgassingen fra over 2.300 trær, og det viste seg at utslippene var større enn man noengang tidligere har målt i våtmarksområder.

Forskerne ble overrasket

Hvert år slipper denne typen Amazonas-skog ut mellom 15,1 og 21,2 millioner tonn metan (CH4) til atmosfæren, har forskerne funnet ut. Til sammenlikning slipper verdenshavene ut 18 millioner tonn, og våtmarkene på den arktiske tundraen mellom 16 og 27 tonn.

Forskerne som har samarbeidet i Amazonas kommer i tillegg til LiU fra blant annet Open University i Storbritannia, University Federal of Rio de Janeiro i Brasil, University of Leeds i Storbritannia, University of British Columbia i Canada.

Koordinator for studien var LiU-forskeren Alex Enrich-Prast, og han er overrasket over det som er oppdaget.

– Det var overraskende å finne en så viktig og stor global, naturlig metankilde, særlig med tanke på at metan er en kraftig drivhusgass. Resultatet viser hvor viktig det er at vi forstår utslipp av drivhusgasser fra økosystemer i naturen og fra menneskelig aktivitet. Funnene våre peker på at det er viktig å øke forskningen i tropiske områder, spesielt i Amazonasdeltaet. Store områder i Amazonas blir oversvømmet skog i en stor del av året, noe som gir ideelle forhold for danning av metangass, sier Enrich-Prats.

Dette er naturen

Fra Linköpings Universitet blir det likevel understreket at trærne i seg selv ikke er dårlig for miljøet. Det er slik naturlige våtmarkskoger fungerer. Med den nye forskningen får man et mer fullstendig bilde av hvilke miljøer som bidrar med drivhusgasser. Derved kan man få større forståelse for hvordan miljøforandringer kan påvirke framtidige drivhusgassutslipp, forklarer LiU.

David Bastviken er professor, og en av forskerne bak studien. Han mener at innsatsen for å redusere utslippene av drivhusgasser må først og fremst være innrettet mot bruken av fossile brensler og andre kilder påvirket av mennesker, og ikke de naturlige utslippene.

– Men det er viktig å kjenne til alle kilder som bidrar med drivhusgasser på planeten, og forstå hvordan de virker, for bedre å kunne forutse hvordan klimaet blir i framtiden. Denne studien legger en viktig brikke i puslespillet, sier Bastviken.


Forskningsartikkelen heter: «Large emissions from floodplain trees close the Amazon methane budget». Forfattere: Sunitha R. Pangala, Alex Enrich-Prast, Luana S. Basso, Roberta Bittencourt Peixoto, David Bastviken,

- Annonse -