Nobelstiftelsen skal selge seg ut av atomvåpen

Framtiden i våre hender (FIVH) avslørte tidligere i høst at Nobelstiftelsen hadde investert i selskaper som produserer våpen, deriblant atomvåpen og klasevåpen. Nå varsler stiftelsen at de skal selge seg ut.

På en henvendelse fra FIVH har direktøren i Nobelstiftelsen, Lars Heikensten (bildet), sendt et svarbrev. Der opplyser han at stiftelsen fortsatt har eierposter i atomvåpenselskap, men at de er i ferd med å selge seg ut.

– Vi har i tråd med vår policy siden mars 2017 påbegynt en granskning av og fører en dialog med eksisterende forvaltere av alle aksjefond […] og vi kommer til å avslutte alle forvaltningsoppdrag der innholdet innebærer at vi ikke kan leve opp til vår policy, skriver Heikensten.

Nobelstiftelsen har vedtatt nye etiske retningslinjer tidligere i år, og Heikensten opplyser ta de bruker 12 måneder på å gjennomgå alle investeringer, og innen mars 2018 vil dette arbeidet være avsluttet.

I brevet går det fram at stiftelsen skal avslutte sine investeringer i atomvåpen og kontroversielle våpen. Stiftelsen har også besluttet å ta ut selskap som i «stor del kommer fra forbrenningskull og kraftgenerering»», men uten at man angir en prosentandel.

Videre er klima tatt inn som element i de etiske retningslinjene, og stiftelsen vurderer å investere mer i fornybar energi, ifølge Framtiden i våre hender.


Foto: Wikimedia Commons

- Annonse -