Staten vant i klimarettssaken

Oslo tingrett avsa i dag dom i saken der Greenpeace, Natur og ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon krevde stans i oljeutvinning i Barentshavet fordi tildelingene som regjeringen har gjort etter deres oppfatning er i strid med Grunnlovens paragraf 112.

Rettssaken pågikk i november, og i dommen får staten medhold, mens taperne – de tre miljøorganisasjonene – må betale saksomkostninger på 580.000 kroner.

Dommen kan ankes.

Dette er noen umiddelbare reaksjoner fra representanter på tapersiden:

Greenpeace Norge på Twitter:

Vårt intervju med NUs leder Ingrid Skjoldvær:

Greenpeace-leder Truls Gulowsen om dommen:

Advokat Hambro om dommen:

Natur og Ungdom på Twitter:

I en kommentar til Dagbladet sier MDG-talsperson Rasmus Hansson dette:

– Det er uforståelig for folk at Stortinget bruker tid på å skjerpe grunnlovens miljøparagraf, når det umiddelbart viser seg at innskjerpingen viser seg å ha null effekt på et vedtak som har så dramatiske konsekvenser for borgernes rett til en framtid med trygt klima.

Jurist Marius Gulbranson Nordby, som har kommentert rettssaken for Naturpress, sier dette på sin Facebook-side, i forbindelse med dommen:

– En spennende dom i klimasøksmålet! Retten har lagt til grunn en solid tolkning av § 112 som en faktisk rettighet som setter faktiske grenser for staten. Når den aktuelle saken likevel ender med tap er det fordi retten ikke vil regne med miljøskadene fra olje som brennes i utlandet. Det er leit, men det endrer ikke på at det er saksøkers tolkning av § 112 som er lagt til grunn og at statens ønske om å redusere denne brysomme maktbegrensningen til en dekorativ programerklæring har feilet.


Foto: Wikipedia

- Annonse -
Vil du annonsere her?