Verdens største vindpark kan komme i Nordsjøen – med 10.000 turbiner

Dogger bank i Nordsjøen kan om 10 år romme et gigantanlegg for vindkraftproduksjon. Det nederlandske selskapet TenneT har utbyggingsplaner som stiller det meste annet i skyggen.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Tennet er det nasjonale, nederlandske strømforsyningsselskapet. Produksjonen fra et slikt vindkraftanlegg vil kunne komme opp i 30 GwH, eller nok strøm til å dekke behovet til en by på 20 millioner mennesker.

Ifølge EcoWatch er dette produksjonsvolumet mer enn dobbelt så mye av det som kommer fra allerede installert havvindkraft i hele Europa i dag. Mangelen på egnede arealer på tett befolkede landområder fører til at havplassering blir stadig mer aktuelt for vindkraftproduksjon.

Animasjonsvideo som viser anlegget (artikkelen fortsetter under)

Eksport til fem land

Meningen er å selge kraften fra Dogger bank-anlegget til Storbritannia og Nederland, og etterhvert kanskje også til Belgia, Danmark og Tyskland. I animasjonsvideoen som er laget er det satt opp ilandføring fra anlegget også til Norge.

Gigantvindanlegget, dersom det blir en realitet, vil måtte følges av en kunstig øy på nesten seks kvadratkilometer. Det skyldes at konvertering av elektrisiteten til en type som kan kjøres på nettverkene, skal skje på selve vindkraftanlegget, derav behovet for arealer.

Det vanlige på offshore vind har vært at man ved hjelp av kostbare undervannskabler foretar en slik konvertering. Ved å bruke «TenneT-metoden» kan elektrisiteten eksporteres direkte til brukerlandene via mye billigere kabler, ifølge EcoWatch.

Kan stå klart i 2027

Plasseringen på Dogger bank er valgt fordi vindforholdene er gode, havet der er grunt, og lokaliseringen er gunstig i forhold til mottakerlandene.

Utbyggingskostnaden er beregnet til å bli 1,8 milliarder USD, og om vedtakene fattes vil anlegget kunne stå ferdig i 2027.


Foto: Skjermdump / stillbilde fra YouTube video

- Annonse -