Storkonsern kjøper rekordmye av fornybar energi

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I tet ligger giganter som Apple og Facebook. 43 store selskaper skrev i fjor langsiktige energiavtaler på totalt 5,4 GwH fra fornybare kilder.

Bloomberg er kilden, idet de viser til en rapport fra Bloomberg New Energy.

Økningen er kraftig på dette energimarkedet. Året før var det sammenliknbare tallet 4,3 GwH. Det største markedet for slike konktrakter er USA, der 57 prosent av avtalene ble inngått i fjor. Norsk Hydro ASA blir nevnt som en tilbyder på vei opp, med sin store vindpark i Markbygden i Sverige (bildet), som er under bygging.


Foto: Flickr / Norsk Hydro

- Annonse -