Sarpsborg fikk klimapris, og Østfold får rolle i europeisk klimaarbeid

Varaordfører i Sarpsborg, Linda Engsmyr, med Klima-Østfold prisen 2018 (Foto: Sarpsborg kommune, Facebook)

Østfold fylke har sammen med fem andre regioner i Europa fått en nøkkelrolle i et EU-prosjekt om klimaarbeid. Samtidig berømmes Sarpsborg kommune for sin satsing på fossilfrie kjøretøy.


Bakgrunnen for at Østfold fikk den viktige rollen er arbeidet som fylket har gjort siden 2012 – med et samarbeid kommunene i mellom – om tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Ifølge Klima Østfold – nettverket av 17 Østfold-kommuner pluss fylket, som samarbeider om klimaarbeid – har dette arbeidet blitt lagt merke til utenfor landets grenser. Fortsettelsen ble dermed deltakelse i europeisk sammenheng.

Prosjektet fikk sin offisielle start under klimarådsmøtet onsdag denne uken. Der var mange av Østfolds ordførere til stede, og de fikk blant annet høre inspirasjonsforedrag av leder i Zero, Marius Holm.

Inviterer inn hele Østfold-samfunnet

Kommunene i Østfold får 2 millioner kroner i støtte til deltakelsen i klimaprosjektet, gjennom det store EU-programmet Horisont 2020.

I planene som skal lages er klimautslipp øverst på agendaen, men det skal samtidig skape jobber og bedre folkehelsen.

– For å lykkes med dette trenger vi hjelp fra hele Østfoldsamfunnet, fra bedrifter til frivillige organisasjoner, fra forskere til den enkelte innbygger. Det vil inviteres til verksteder og andre kanaler for diskusjon, kompetansehevning og innspill, sier René Rafshol, leder av Klima Østfold, på deres eget nettsted.

Sarpsborg kommune ble årets klimavinner

Klima Østfold-prisen er et nytt tiltak, der aktører nomineres til en konkurranse der praktisk utøvelse av klimatiltak premieres. I februar ble den første kåringen foretatt, og Sarpsborg kommune ble vinneren for 2018.

Det var arbeidet for bruk av fossilfrie, kommunale kjøretøy som ble berømmet av juryen. Sarpsborg kommune har en praksis for å omstille til både nye og brukte elbiler, og både varebiler og personbiler til tjenestebruk. Videre har kommunen anskaffet tre helelektriske og seks biogassdrevne renovasjonsbiler. Arbeidet har ført til at kommunen kutter utslipp, sparer penger og sparer ressurser, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Her de fem andre prosjektene som ble meldt inn til årets konkurranse:

  • Elektrisk byferge i Fredrikstad
  • Klimatiltak i Remmendalen renseanlegg, Halden
  • Områdeutvikling, bo smart på bygda, Tronstad i Spydeberg
  • Sandbakken Miljøstasjon, Hvaler
  • Ladeinfrastruktur i Moss

Om Klima-Østfold prisen:

  • Tiltak som kutter direkte klimagassutslipp og/eller som bidrar til en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet (For eksempel tilrettelegging av infrastruktur, produksjon av fornybar energi, effektivisering/reduksjon av ressursbruk, sirkulærøkonomi)
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi. Med andre ord er ikke størrelse på utslippskutt/tiltak avgjørende –det kan søkes med isolert sett «små» tiltak
  • Det kan være tiltak som er gjennomført av kommunale virksomheter alene, eller rettet mot/i samarbeid med næringsliv (inkludert primærnæringene), befolkning eller organisasjoner.

-Annonse-                           

 


Besøk oss!

- Annonse -
Vil du annonsere her?