Ruskengeneral Jan Hauger, BU-leder Anne Christine Kroepelien, Harald A Nissen (MDG) og Eirik Lae Solberg (H)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Innføringen av «Bigbelly», som det lite skremmende søppelspisende monsteret heter, er i første omgang et lokalt tiltak, med Færder og Vegvesenet hakk i hel.


Potensialet og miljøverdien kan bli stor om det blir mange av dem.

Smarte søppelkasser gjør San Fransisco, Stockholm og Berlin renere

Flere titalls byer i USA, Canada og Europa har i forskjellig grad innført denne teknologien siden den første ble montert i Vail i Colorado så tidlig som i 2004, og store selskaper som Apple og Walmart følger nå på, forteller Thomas Bjørnstad fra Polar Miljø. Selskapet hans distribuerer Bigbelly gjennom Norsk Gjenvinning.

Teknologien vil kunne fjerne søppel og fråtsende måker fra overfylte søppelkasser i parker og på strender, også på helligdager. Samtidig vil behovet for trafikk tilknyttet tømming reduseres drastisk.

– Det er et lukket system som hindrer skadedyr og spredning av avfall, heter det i pressemeldingen fra Rusken, Oslo kommune. Statistikk fra Stockholm viser at systemet har redusert antall søppelsekker og tømminger med 97%, og at CO2-utslipp knyttet til kjøring og transport er redusert med 92%.

Timingen er god – neste år er Oslo Europas miljøhovedstad, og i tillegg er det høy oppmerksomhet rundt både marin forsøpling og unødvendig engangsplast denne våren.

De yngste åpner fremtidens søppelhåndtering. Foto: TLB

Kun i Stensparken i bydel St. Hanshaugen foreløpig

Onsdag formiddag ble det nye anlegget i Stensparken i Oslo høytidelig åpnet med byrådsrepresentanter, Rusken-general og bydelsledelsen – akkompagnert av unge sangere fra en lokal barnehage. På spørsmål om hvordan progresjonen vil bli med å spre disse anleggene videre utover byen beklager Ruskengeneral Jan Hauger (Oslo kommune) med at dette så langt er et bydelsprosjekt. Dette er derfor det eneste anlegget som kommer i hovedstaden i første omgang.

– Vi fremmet et forslag i Oslo bystyre om å innføre intelligente søppelkasser for en tid siden, men det fikk ikke flertall, opplyser Eirik Lae Solberg (H) til Naturpress.

– Med dette anlegget som pilot, som forøvrig er gjennomført av Høyre, Venstre, og MDG i samarbeid i bydelen, og med det fokuset som er nå på plastsøppel, så kommer vi nok til å fremme det igjen. Det kommer jo litt an på Harald, som er på vippen, sa han henvendt til Harald A. Nissen fra MDG, en av de andre politiske representantene fra Rådhuset, som var til stede.

Politisk leder for bydelsutvalget Anne Christine Kroepelien fra Høyre berømmet også det politiske samarbeidet i bydelen som gjør det mulig å effektivt gjennomføre slike prosjekter, før hun overlot den høytidelige snorklippingen til barnehagebarna.

Systemet er innført med stor suksess i Stockholm (Foto: Stockholms stad)

«Den magiske søppelkassa»

Kassene er både sterke og smarte. De komprimerer søppelet kraftig, drevet av strøm fra påmonterte solceller, og melder selv inn via wi-fi hvor fulle de er og når de trenger tømming. Oppsettet består av tre sentralt plasserte bokser; en for glass og bokser, en for papir, og en for øvrig avfall, som plast. I tillegg står flere bokser som bare er for blandet avfall fordelt rundt i parken. I følge lokale svenske medier er investeringen en suksess i Sverige, og folk som bruker parkene der sier de merker stor forskjell. Det flyter rett og slett ikke søppel rundt lenger.

– Oslo har over 3.000 søppelkasser som er alt annet enn intelligente, sier Ruskengeneral Jan Hauger. – Det gjør at ansatte må kjøre rundt hver dag, kikke nedi, og avgjøre om de trenger tømming eller ikke.

Han ønsker «Bigbelly»-løsningen over hele Oslo.

– Erfaringen fra andre byer viser at de noe høyere installasjonsutgiftene raskt tjenes inn på andre områder, sier Hauger.

Færder nasjonalpark og Vegvesenet er med

Statens vegvesen, som har vært svært aktive i arbeidet med å elektrifisere fergenettverket, er også frampå for å begrense søppel langs veiene. Det er Rogaland som har bestilt de 20 solcelledrevne BigBelly, som snart blir å finne på rasteplasser og andre avfallspunkter langs veinettet på Sørvestlandet.

– Langs det norske veinettet er denne løsningen veldig gunstig. Når det stopper en bobil og tømmer noen dagers feriesøppel i en konvensjonell søppelkasse så blir den fort full, selv om det er en uke til neste gang den skal tømmes, og da blir det fort til at fugler, vind og vær sprer det som ikke får plass rundt i naturen og på fjorden. Dette skjer ikke med det lukkede systemet, og med GPS-varslingen behøver ikke den lokale kontraktøren å rykke ut før beholderen faktisk er full, sier Thomas Bjørnstad i Polar Miljø.

20 BigBelly hos den svenske importøren, nesten klar til tjeneste på rasteplasser og andre avfallspunkter under Vegvesenets ansvar. (Foto: EWF)

I Færder nasjonalpark, hvor fritidstrafikken er stor og vinden er frisk, er det kort vei fra overfylte søppelkasser til havet. Her plasserer kommunen nå ut løsningen for å gi turgåere en mulighet til å kvitte seg med søpla som holder den i kassene, selv om det blåser.

De har satset på en tredelt kildesortering, slik som den sentrale stasjonen i Stensparken, og de er spente på hvordan dette vil fungere i løpet av sommeren. Denne utsatte plasseringen vil også kunne fungere som en utprøving for liknende utfartssteder i andre kommuner, der vær, ujevnt besøk og dyreliv er en utfordring.

BigBelly på Verdens ende; Færder har valgt tredelt kildesortering i nasjonalparken (Foto: Thomas Bjørnstad)

Bilder fra åpningen:


 

- Annonse -