Klikk på interaktivt kart: Så varmt kan det bli i sommer-Oslo om 80 år

Om klimagassutslippene holder seg på dagens nivå vil en typisk høysommerdag i Oslo i 2100 være nesten 5 grader varmere enn i dag.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det betyr 24,0 grader, en sommertemperatur som er vanlig i for eksempel Bratislava i Slovakia. 

I dag har Oslo 19,1 grader som typisk høysommertemperatur.

Nettstedet Climate Central har i samarbeid med WMO, World Meteorological Organization, utarbeidet et interaktivt verdenskart der man kan søke opp de store byene i verden og få opplysninger om hvilken gjennomsnittlig høysommertemperatur som venter i 2100, sammenliknet med dagens situasjon.

Du kan søke i et søkefelt eller peke inn i kartet på den byen du vil.

Her har du det interaktive kartet:

 

I modellen tas det hensyn til storbyers tendens til å generere ekstra varme, i forhold til omliggende arealer, og også til forventet befolkningsøkning, noe som ytterligere vil bidra til temperaturøkninger. Men det er klimagassutslippene som gir den klart største effekten på temperaturene.

Videre kan du klikke på en knapp som gir deg resultatet dersom et «moderat» utslippskutt gjennomføres. Climate Central  antyder halvering av dagens utslippsnivå, og at det vil være omlag det som behøves for å nå målet i Parisavtalen – at global oppvarming holder seg under 2 grader celsius.

For Oslo sin del betyr det i så fall at høysommertemperaturen i snitt vil ligge på 22,1 grader, som er nivået Berlin har i dag.

I en rangering over byene som risikerer størst temperaturstigning ligger Sofia, Bulgaria, på topp. Økningen kan i verste fall bli på over 8 grader.

Khartoum i Sudan kommer verst ut i toppnivå i denne modellen, der kan man vente seg 44,1 grader en vanlig høysommerdag, noe som vil gjøre byen tilnærmet ubeboelig.


 

- Annonse -