Et forskningsprosjekt ser på utsiktene til å utnytte naturens egne spesialiteter til å stanse noe av plastforurensingen til havet.

For slimet som manetene produserer har evnen til å fange opp både nano- og mikroplast, skriver NTNUs nettsted Gemini.

NTNU deltar sammen med SINTEF i et tyskledet EU-prosjekt som  heter GoJelly, og målet med prosjektet er å utvikle et biofilter som for eksempel kan brukes i kommunale renseanlegg for å stoppe de aller minste plastbitene før vannet slippes ut igjen.

At de nevnte egenskapene hos manetene er der, er fastslått. Framover består arbeidet blant annet i å finne ut hvilke manetarter som lager mest slim, og å finne de mest effektive innhøstingsmetodene. Det forskes også på hvordan man best kan oppbevare slimet.

Dernest skal man undersøke funksjonaliteten og kapasiteten til  biofilteret. Forskere og fiskere fra hele Europa skal samarbeide med innhøsting av maneter i forskjellige europeiske havområder.

I Norge er maneten Periphylla periphylla (kronemanet), som lever i Trondheimsfjorden målet for innhøstingen, opplyser Gemini. I tillegg til innhøsting av «ville» maneter skal prosjektet også drive oppdrett, for å kunne være selvforsynte med forskningsmateriale og maneter til biofilter og andre manetprodukter, heter det.

GoJelly-prosjektet ledes av det tyske forskningsinstituttet GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research.


 

 

- Annonse -