Droner blir en del av framtidslandbruket (Foto: Gartnerhallen).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Etableringen skjer i et samarbeid med NIBIO, NMBU, SINTEF, Kongsbergklyngen, Bama og Norsk landbrukssamvirke.

Gartnerhallen tror på sterk vekst i norsk grøntproduksjon, og det er blant annet dette som ligger bak opprettelsen av den nye tenketanken. Dessuten gjør klimaendringene, senest opplevd ved den tørre og varme sommeren i år, til at behovet for nytenking presser på.

Nye teknologiske løsninger for grøntproduksjon skal identifiseres og realiseres, heter det i meldingen som Gartnerhallen har lagt ut i forbindelse med opprettelsen av Teknoforum:

«Teknoforum skal kartlegge tilgjengelig teknologi og ta initiativ til testprosjekter for å få frem løsninger som egner seg til norske forhold. Løsningene skal bidra til mer effektiv, mer miljøvennlig og mer lønnsom produksjon».

Adm. dir. i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen (Foto: Gartnerhallen).

– Det vil skje store teknologiske framskritt i landbruket framover. Norge er verdensledende innen områder som AI, robotisering og droneteknologi. Dette er teknologier som vil kunne føre til store gevinster i landbruket og gi Norge viktige konkurransefortrinn. Derfor tar vi initiativet til Teknoforum, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen.

– Ekstremtørken en påminner

Morthen mener at  klimaendringene gjør at norsk landbruk må tenke nytt.

– Årets ekstremtørke og fjorårets flomsommer er en påminnelse om at vi vil få mer ekstremvær, med behov for alt fra lettere selvkjørende maskiner, som kan manøvrere våte åkre, til tunneldyrking og kontrollert vanning. Vi vet også at temperaturene øker. Det gjør det spennende å se nærmere på nye sorter, sier hun.

Første samling skjedde på NIBIOs forskningsgård på Apelsvoll i forrige uke.

– Norske grøntprodusenter er omstillingsdyktige og det er mye teknologi på gang som vil egne seg godt for å øke produktiviteten innen næringa. På kort sikt ligger det store muligheter i å få eksisterende teknologi implementert hos flere norske grøntprodusenter, men vi går rett i gang med å se på muligheter for nye avanserte løsninger som robotisert presisjonssprøyting, bruk av droner og autostyrte traktorer, sier Morthen.

– Mulig å konkurrere med lavinntektsland

I motsetning til hva man kanskje skulle tro, blir ikke Norges høye lønnsnivå og utfordrende klima problematisert. Det kan tvert om gjøre oss til vinnere innen landbruksteknologi, blir det hevdet.

– Mye av teknologien finnes allerede, den har bare ikke funnet veien til landbruket ennå. Her må vi lære av norsk industri, som har vist gang på gang at det er mulig å konkurrere med lavinntektsland ved fremoverlent bruk av ny teknologi, sier Elisabeth Morthen.


 

- Annonse -