Fra en av klimastreikene i 2019. Foto: Naturpress.

«Politikerne skal være forbildene våre, og garantister for befolkningens ve og vel.»

«Vi har sagt fra gang på gang, men forgjeves. Det er vi som er framtida, ikke bilene og motorveiene. Vi må kutte utslipp nå!»

Slik lød det fra noen av appellantene ved klimaaksjonen utenfor Stortinget i Oslo. Anslagsvis et par hundre skoleelever fra ungdomstrinnet og videregående hadde droppet skolen, og de fikk støtte av blant annet representanter for Besteforeldrenes Klimaaksjon som også hadde møtt frem.

Foto: Kjetil Fless

Fire hovedkrav ble lagt fram av Natur og Ungdom under oppmøtet:

– Ingen nye olje- og gasslisenser tildeles, og oljetillatelser i Barentshavet trekkes tilbake
– Stans motorveiutbyggingen, sats på kollektivtransport
– Elektrifisering av alle norske jernbaner
– Ingen nye flyplasser, eller utvidelser av eksisterende flyplasser

Solidaritet med Greta Thunberg

Men aksjonene i Norge fredag 7. september hadde ikke funnet sted hadde det ikke vært for skolestreiken til 15-årige Greta Thunberg i Sverige. I 15 dager har hun holdt til utenfor riksdagsbygningen i Stockholm og demonstrert for klimaet, og med krav om at politikerne tar ansvar. Det er riksdagsvalg i Sverige på søndag.

Leder av Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, fortalte at det var to grunner til aksjonene fredag, som ble holdt i flere byer rundt om i Norge.

– Den  ene grunnen er at vi gjør det i solidaritet med Greta Thunberg som har streiket for en bedre klimapolitikk og et høyere klimafokus i det svenske valget. Det andre er at vi krever en bedre klimapolitikk også i Norge.

Norsk olje- og gassleting må opphøre, mener Eiterjord.

– Vi kan ikke dele ut flere letelisenser for olje og gass. Dessuten må planene for en tredje rullebane på Oslo Lufthavn skrotes, og all transport må elektrifiseres. Det må satses mer på kollektivtransport og jernbane.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom (Foto: Kjetil Fless).

– Hva synes du om at Greta Thunberg i Sverige har klart å så frøet til alt det som skjer nå?

– Det er kult at hun har fått så mye oppmerksomhet, og utrolig bra at hun kom på denne originale idéen. Og det er veldig bra hvis det kan føre til at det blir mer klimafokus i den svenske valgkampen. Men avisene i Sverige har skrevet mye mer om klima enn det norske aviser har gjort, etter den varme og tørre sommeren som vi har hatt.

Eiterjord er ikke helt fremmed for tanken om å bruke streik som aksjonstype flere ganger.

– Det har jo fungert bra for fagbevegelsen! Ikke sammenliknbart, selvsagt, men det er et effektfullt  virkemiddel for å få oppmerksomhet.

– Nei til tredje rullebane på Gardermoen

En av appellantene, Jenny Jæger fra NU Akershus, la i sitt innlegg mye vekt på klimagassutslippene fra transportsektoren. Hun kastet litt kritisk søkelys også på seg selv og ungdommene som demonstrerte.

– Noen av oss, meg selv inkludert, har flydd til USA og tilbake i løpet av sommeren. Den flyturen på tilsammen 14 timer bidrar med like mye klimagassutslipp som fra et helt år med gjennomsnittlig bilbruk. Og vi nordmenn flyr ti ganger mer enn en gjennomsnittlig européer. Vi sier nei til en tredje rullebane på Oslo Lufthavn – det er for eksempel bare to rullebaner på Heathrow i London, som har tre ganger så stor trafikk, sa Jæger.


 

- Annonse -